V loňském roce vybrali pardubičtí celníci na cle, daních a poplatcích 7,877 miliard korun. Nejvyšší podíl mají spotřební daně. Jen spotřební daň z piva se vyšplhala na 40,6 milionu korun, což je o 6,5 milionů více než v předešlém roce.

Ze zahraničního obchodu uskutečněného mimo Evropskou unii vybrali pardubičtí celníci za rok 2022 na cle, daních a poplatcích 521 milionů korun. „V meziročním porovnání se jedná o 24procentní nárůst. V porovnání s rokem 2021 bylo vybráno na cle o 134 milionů více," uvedla Ludmila Říhová Zezulová, tisková mluvčí Celního úřadu pro Pardubický kraj. Do rozpočtu Evropské unie tak přispěl Celní úřad pro Pardubický kraj celkovou částkou 390 milionů korun.

Nejvyšší podíl ve výběru daní každoročně spadá do oblasti spotřebních daní. Vyinkasovaná částka přesáhla 6,946 miliard korun. „Pomyslnou první příčku ve výběru spotřební daně obsadila spotřební daň z minerálních olejů, ze které celníci vybrali 6,851 miliard korun. Druhou příčku získalo inkaso spotřební daně z piva ve výši 40,6 milionu korun, což je o 6,5 milionů více než v roce předešlém. Třetí místo patří výběru spotřební daně z lihu, kdy celníci evidují o necelé 2 miliony více v porovnání s loňským rokem, a to 28,9 milionu korun," upřesnila Ludmila Říhová Zezulová.

Nedílnou součástí celní správy je tzv. „dělená správa“. Jde o vybírání a vymáhání peněžitých plnění, která vznikla bez vydání správního aktu ze zákona, nebo která byla uložena jinými správními úřady v řízení podle správního řádu, a která jsou příjmem státního rozpočtu, státních fondů nebo rozpočtů územních samosprávných celků. Dělenou správou celního úřadu v Pardubicích bylo vybráno celkem 408 milionů. Poplatky za odpady v řádu 198 milionů představovaly nejvyšší podíl finančních prostředků vybraných dělenou správou. Pokuty vybrané pardubickým celním úřadem dosáhly částky 24 milionů korun.