"Dohodli jsme se na výrobě desinfekčních prostředků prostřednictvím škol. V Pardubicích máme Střední průmyslovou školu chemickou, potvrdilo se, že mají i certifikaci pro výrobu. Jediné co potřebujeme, je souhlas ministerstva průmyslu a obchodu," uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že dořešit bude nutné rovněž distribuci ze školy směrem ke kraji.

"Škola je schopná míchat desinfekční prostředky pro potřeby Integrovaného záchranného systému a Krajskou hygienickou stanici, kteří jsou v prvním sledu," popsal Netolický.

Se stejnou žádostí se Pardubický kraj obrátil na Fakultu chemicko-technologickou Univerzity Pardubice. "Z jejich strany je velká vstřícnost, jde jen o nadefinování přesného chemického složení," upřesnil hejtman.