POHÁDKOVÁ CHALOUPKA
Pohádkovou Perníkovou chaloupku s muzeem perníku najdete v lesích v Rábech poblíž hradu Kunětická hora.

Dospělé zde jistě zaujme historie perníkářského řemesla a pardubického perníku, pro děti je zase připraveno neobvyklé zamyšlení nad pohádkou O perníkové chaloupce. Výstavní expozice obsahují přes tisíc perníků z celé České republiky. Jedná se většinou o vítězné práce z různých soutěží.

Medové zážitky zahrnují návštěvu muzea perníku s městečkem Perníkov, putování tajuplným lesem do perníkářské dílny Ježibaby a dále do Medového ráje, Nebe a Pekla.

JEDINEČNÝ HŘEBČÍN
Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem a jeho okolní krajina (na snímku Jiřího Sejkory), po několik staletí utvářená a využívaná pro chov kočárových koní, jsou v celosvětovém měřítku jedinečné.

Do bohatých expozic kladrubského hřebčína bylo letos nově zařazeno trojnásobně vítězné sedlo Pavla Liebicha z Velké pardubické (1981, 1982 a 1983) či nejstarší dochované výžehové železo, používané za vlády císaře Františka I. a nedávno náhodně objevené na půdě staré kovárny.

Nejbližší akcí pro veřejnost je 27. května Den starokladrubského koně. Kdykoliv kromě pondělků je však možné navštívit kteroukoliv komentovanou prohlídku stájí, zámku, historické kočárovny a postrojovny, muzea kladrubského chovu koní, lesovny se simulátorem jízdy v kočáře a také rozhlednu.

TAKOVÁ JINÁ VYHLÍDKA
Rozhledna slouží k podívání se po kraji. Ne vždy ale musí být na kopci. V Pardubicích u letiště najdete místo, odkud můžete pozorovat letiště a třeba si tu u toho pořádat i grilování. Otevřené je i sportovcům či turistům. V roce 2014 vznikl v lokalitě Na Dolíčku plácek s lavičkou, ze kterého je výhled do osy přistávací dráhy pardubického letiště pro milovníky letectví spottery. K nim se v Pardubicích a okolí hlásí na pět stovek lidí. Další podobné místo už v republice mají oficiálně jen v Praze.

EXPOZICE DÝMEK
Tuto neděli ve 14 hodin bude slavnostně otevřena nová expozice Muzea dýmek v Proseči. Návštěvníci v ní naleznou dýmky slavných osobností, například Jana Kanyzy, rodiny Hrušínských nebo Stanislava Zindulky. Muzeum dýmek se nachází na prosečském náměstí.

ŠILINKŮV DŮL
Za návštěvu stojí Šilinkův důl v údolí říčky Krounky. Nejkrásnější část kaňonu, tvořeného podložím z pískovce a opuky, se vine mezi obcemi Předhradí a Kutřín. Vydáte-li se z Předhradí proti proudu říčky po červené turistické značce, zprvu se zdá, že cesta bude snadná. Můžete při ní obdivovat romantická přírodní zákoutí, ale i některé vzácné rostliny a živočichy. Z rostlin je to například rosnatka okrouhlolistá či lilie zlatohlavá, z živočichů mlok skvrnitý nebo ledňáček říční. Pohodlí ale náhle končí a cestu přehradí příkrá skála, kterou lze překonat jen za pomoci zabudovaného žebříku a řetězů, jež poskytnou oporu pro turistovy paže. Procházka tedy není vhodná například pro nejmenší děti nebo pro lidi ve špatné fyzické kondici, byť její závěr je opět klidný.

MINIATURA HRADU
Velkým lákadlem pro nejmenší je Kočičí hrádek u Slatiňan. Miniaturu středověkého hradu nechala na přelomu 19. a 20. století vybudovat kněžna Vilemína z Auerspergu nejen pro své děti, ale také k potěše všech slatiňanských capartů i dětí z širého okolí.

Hrad je skvělou dětskou prolézačkou a poskytuje rovněž zajímavou kulisu pro rozmanité rodinné focení nebo pro pořádání šiškových bitev. Těch je všude kolem dost, neboť hrádek se nachází uprostřed lesa. Ke Kočičímu hrádku se pohodlně dostanete například ze slatiňanského zámeckého parku po zelené turistické značce.

PEKELNÉ KRÁLOVSTVÍ
Poměrně novou turistickou atrakcí je Peklo na Čertovině u Hlinska. Čertovinské peklo je jediné svého druhu nejen v naší republice, ale i v celé Evropě. Toto pekelné království se totiž rozkládá celkem na pěti patrech. Do hlubin země sahá dvanáct metrů, k nebesům míří osmi metry.

Pod jednou střechou zde mohou návštěvníci zažít, ochutnat, vyzkoušet a spatřit opravdu mnoho. V celém interiéru vynikne skvělá práce českých řezbářů, truhlářů, kovářů i zedníků, v jejichž rukou peklo vyrostlo a díky nimž je tak jedinečné a zatím nenapodobitelné.