„Od pondělíaž do pátku 8. července bude pro návštěvníky centra připravena prezentace Pardubického kraje a nebudou chybět ani ochutnávky regionálních specialit (perník, slivovice, medovina). K dispozici zde bude řada propagačních materiálů o kraji, a to především v cizojazyčných mutacích,“ konstatoval projektový manažer DSVČ Josef Rychter.

 „Jsem velmi rád, že se nám daří realizovat akce podobného zaměření, při kterých můžeme přímo oslovovat potenciální návštěvníky Pardubického kraje. Formou rozhovoru nebo třeba ochutnávkou tradiční regionální speciality se tak o Pardubickém kraji mohou dozvědět i ti, kteří o tomto regionu a jeho nabídce v oblasti cestovního ruchu dosud příliš neslyšeli,“ sdělil radní Pardubického kraje zodpovědný za cestovní ruch Miroslav Stejskal.
Prezentace se bude konat denně od 10 do 18 hodin, jen v pondělí od 11 hodin a v pátek do 17 hodin.

„Jednali jsme o spoluúčasti všech pěti turistických oblastí Pardubického kraje s tím, že každý den bude prezentace zaměřena na jednu z nich,“ pravil projektový manažer DSVČ Josef Rychter.