Pardubičtí bezdomovci už nejsou v chrudimských ulicích k vidění. Městskému odboru prevence kriminality se totiž společně s městskou policií podařilo znechutit jim pobyt a poslat je „o dům dál“.

Jak jsme před časem informovali, Chrudimáci byli k této sociálně vyčleněné skupině velmi tolerantní. Dávali jim peníze na alkohol, tu a tam věnovali krabičku cigaret. Bezdomovci z města perníku brzy poznali, že v Chrudimi je pro ně dobře a začali se stěhovat. Naštěstí se podařilo situaci zvrátit.

„Byli jsme propojeni, naše oddělení a městská policie. Jakmile se pardubičtí bezdomovci někde objevili, hned přijeli strážníci a vykázali je,“ řekla vedoucí oddělení prevence kriminality Radka Pochobradská.

V poslední době nejsou v ulicích Chrudimě vidět ani místní bezdomovci. „Oni tady jsou, ale je pravda, že už nesedávají ve skupinkách už na kruhovém objezdu u Lidlu nebo v parčíku na Bídě. Přehled o nich máme a když se nám stane, že některého nevidíme dva dny, tak nám opět pomůže městská policie, která ho najde a dá nám hlášení,“ vysvětluje Pochobradská.

V poslední době řeší prevence kriminality další svízel. Malé obce přehazují své problémové osoby na Chrudim.

„Tito lidé končí v naší noclehárně, nemají kam jít. Jsou to většinou alkoholici, a tak je v žádném ústavu nepřijmou. Každá obec by se měla k takovému člověku postavit čelem, vzít třeba nad ním opatrovnictví. Ale ona ho vykopne a nestará se. Když chceme zafinancovat pobyt takových lidí u nás, setkáváme se s vytáčkami a odmítáním,“ dodává preventistka.