„Tento přírodní park je našimi občany hojně využíván k rekreaci a sportu, konají se tu i pravidelné jezdecké závody. Abychom mohli použít moderní techniku, kterou využíváme nejen k seči v Bažantnici, je nezbytné plochu vyčistit od všech překážek. A těmi pařezy rozhodně jsou,“ říká heřmanoměstecký starosta Aleš Jiroutek. Z Bažantnice letos zmizí dalších téměř šedesát pařezů. Pokračovat budeme i na Masarykově náměstí, kde bude odstraněno dvacet pařezů, které tady zbyly po letošním kácení dodává starosta Jiroutek.