Utrpěly nejen stromy, ale i louky a cesty, které zaplavilo bahno. „Do konce roku bychom měli vysoutěžit firmu, jež by byla schopna opravit poškozené cesty. Zátopová vlna je vymlela do metrové hloubky,“ uvedla ředitelka domova Klára Husáková. Největší erozní rýhy jsou zasypány, aby se stav nezhoršoval. Doteď je pouze jedna třetina cest bezpečně průchozí.

Zámecký park v Heřmanově Městci je přírodní památkou a nese status Evropsky významná lokalita Natura 2000. I tam bude nutná práce odborné firmy, která odstraní popadané větve a naplaveniny. Blesková povodeň ukončila život pětatřiceti vzrostlých stromů, rozsáhlé poškození je i na místním potoku. Zničen je jez, který sloužil k odběru vody pro zámecký rybník. Jeho vlastníkem je místní organizace Českého rybářského svazu sídlící v Přelouči. „Rybáři z Přelouče aktuálně pracují na projektové dokumentaci na případnou novou výstavbu jezu. Otázkou bohužel zůstává, jak dlouho budou moci ponechat ryby v rybníku, který po zřícení jezu ztratil přítok,“ dodala Husáková.

Místní lidé se ptají, kdy bude park, který si oblíbili k vycházkám, otevřen. Podle výčtu škod způsobených bleskovou povodní to tak brzy nebude. Vedení domova vede v patrnosti i zhoršení stavu stromů, které jsou už staré a poškozené klimatickými podmínkami z minulých let. Stav porostu je rok od roku horší, a tak je třeba přistoupit ke komplexnímu řešení. Nyní zpracovává projekt revitalizace Ateliér Krejčíkovi, který má v Česku velice dobré renomé. Stojí například za nedávnou obnovou zámeckého parku ve Slatiňanech nebo na Kuksu, kde získal prestižní Velkou cenu Europa Nostra.