„Cílem setkání bylo seznámit veřejnost s architektonickým návrhem rekonstrukce Parku republiky. Jedním z cílů rekonstrukce je podpořit prvek krajiny k vytvoření prostředí, na které jsou občané hrdi a zároveň propojil historickou hodnotu, městskou zeleň a přírodní dědictví tak, aby občané cítili toto místo jako místo klidu a relaxace,“ uvádí koordinátorka Zdravého města Chrudim a Místní agendy 21 Šárka Trunečková.

Na setkání tvůrce návrhu pražské kanceláře „Třiarchitekti“ Michal Fišer představil svou vizi. Regenerace parku a celého okolí bude probíhat v několika etapách. V rámci první etapy bude upraveno bezprostřední okolí nově umístěné sochy T.G.Masaryka.

V dalších etapách proběhne rekonstrukce trávníkové plochy, která bude sloužit k relaxaci a odpočinku. Na travnatou plochu bude zakázán vstup psů.Bude zde umístěn mobiliář – lavičky, odpadkové koše a veřejné osvětlení. Prostor parku bude využíván pro kulturní a další akce s určitým limitním omezením a průchodná spojovací cesta s historickým jádrem zůstane zachována.

Zároveň s regenerací parku bude řešena i problematika parkování v této lokalitě.

Na setkání bylo prezentováno i několik dalších námětů, které budou předány příslušným odborníkům k řešení (odstranění pozůstatků starých laviček, problematika úklidu, oprava chodníku nebo nerespektování dopravního značení).