Žádost o vydání parkovací karty pro rok 2009 mohou podat občané s trvalým bydlištěm ve vymezené oblasti, kteří jsou zároveň provozovateli silničního motorového vozidla a nejsou vlastníky či nájemci garáže.

Dále mají na parkovací karty nárok právnické a fyzické osoby, které podnikají a mají své sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti. Údaje uvedené v žádosti o kartu je každý zájemce povinen při podání vyplněného formuláře prokázat předložením občanského průkazu (trvalý pobyt), výpisu z obchodního rejstříku či živnostenského listu (sídlo nebo provozovna), případně platnou nájemní smlouvou (provozovna).

Cena parkovací karty se pohybuje od tří do pěti tisíc korun. Při podání žádosti a po zaplacení příslušné částky se žadatel dozví termín, ve kterém bude jeho karta připravena k vyzvednutí.

Recepce je otevřena denně, formuláře jsou k dispozici také na webu města.