Na parkovacích automatech půjde zaplatit jak bankovní kartou, tak i prostřednictvím SMS a pomocí mobilní aplikace. 
Možnost se bude týkat všech parkovacích automatů, které město prostřednictvím Technických služeb provozuje. V letošním roce je totiž nutné dva automaty vyměnit, a tak nově pořizované automaty již budou s touto změnou počítat, u těch dalších dojde k dovybavení o nutné zařízení právě na úhradu prostřednictvím bankovní karty.

„Další výhodou zmodernizovaného systému je to, že řidič si v případě potřeby může parkovaní prodlužovat a hradit i na dálku prostřednictvím SMS nebo mobilní aplikace,“ doplňuje místostarosta města Jaroslav Trávníček.

Současně dojde ke změnám ceníku za placené parkování, a to v řádech jednotek korun, i když nejen směrem nahoru. Na Resselově náměstí, na Školním náměstí a v Hradební ulici dojde ke zvýšení ceny první hodiny parkování z 10 na 12 korun, přičemž cena za každou další hodinu parkování zůstává na částce 35 korun.

Na dalších placených parkovacích stáních mimo historické jádro dojde naopak u první hodiny ke snížení z 10 na 7 korun a u delšího parkování ke sjednocení každé další hodiny za 20 korun. Kromě toho bude nově možné zaplatit si na parkovacích automatech v historickém centru celodenní stání, a to za paušální poplatek ve výši 200 korun za den. 

ELEKTŘINA S VÝHODOU
A ještě jednu zajímavou změnu přináší nový návrh, upozornil na ni místostarosta Roman Málek:. „Elektromobilům bude umožněno stání na parkovacích automatech zdarma. Důvodem tohoto rozhodnutí je podpora rozvoje elektromobilů coby ekologických vozidel nevytvářejících emise v místě jejich provozu. To se pochopitelně netýká vozidel s hybridním pohonem,“ uzavírá místostarosta Roman Málek.

Kromě toho se jedná o možnosti umístění dobíjecího místa pro elektromobily i ve městě Chrudim. 
Obě schválená nařízení nabydou účinnosti od letošního 1. září.  (ap, man)