Motorizovaní návštěvníci rozhledny Bára a vůbec celé oblasti rekreačních lesů na chrudimské Podhůře se už brzy dočkají pořádného parkoviště. Město Chrudim předá plochu budoucího staveniště v průběhu příštího týdne firmě D&D Profi Dašice. Ta se zavázala, že dílo provede za 3,8 milionu korun a vyšla proto vítězně ze skončeného výběrového řízení.

Financování stavby nezůstane jen na bedrech města. „Na tuto akci máme navíc přislíbenou dotaci od Pardubického kraje ve výši jednoho milionu korun,“ říká starosta města Chrudim Petr Řezníček.

Parkoviště nabídne stání pro 28 osobních aut a pro dva autobusy. Na místě přibude také nový soubor informačních tabulí, ze kterých bude návštěvníkům zřejmé, že vstupují na území CHKO i Národního geoparku Železné hory.

Mysleli i na cyklisty

Užitečné technické zázemí v podobě servisního stanoviště najdou na dokončeném parkovišti rovněž cyklisté. Nebude v něm chybět voda pro ostříkání zabláceného bicyklu nebo kompresor pro dofouknutí duší. Na parkovišti bude dostupná i sada nejpotřebnějšího nářadí pro základní servisní úkony.

Parkoviště má být dokončeno letos, město však do budoucna v místě počítá hlavně s výstavbou návštěvnického a vzdělávacího centra. To by mělo turistům poskytnout dokonalé zázemí a popularizovat rovněž činnost Městských lesů Chrudim, Národního geoparku Železné hory i ochránců přírody z CHKO Železné hory. Náklady na tuto stavbu jsou odhadovány na 30 milionů korun. Chrudimská radnice proto dál hledá vhodný dotační titul, který bylo možné pro tuto stavbu využít.