Parkoviště ve vnitrobloku úřadu práce vypadá luxusně. Možná je tak solí v očích těch, kteří přišli o zaměstnání a žádají o podporu. Uzavřený dvůr je opatřen bránou se znaky umělecké kovařiny, za vydláždění by se nestyděla milionářská rezidence. Plocha je určena jen někomu, nemohou tam parkovat všichni. Položili jsme na toto téma několik otázek řediteli Pavlu Jiroudkovi.

Bude parkoviště sloužit veřejnosti nebo zaměstnancům?
Parkoviště bude z důvodu nedostatečné kapacity sloužit zaměstnancům úřadu práce, služebním návštěvám ÚP a dále je zde vyčleněno parkování pro osoby zdravotně postižené. Provoz ostatních vozidel klientů ÚP není možný nejen z hlediska kapacitních, ale i z důvodu nevyhovujících bezpečnostních předpisů. Standardně nebyl nikdy prostor parkoviště otevřen pro automobily. Na parkoviště se vjíždí z Masarykova náměstí přímo přes veřejný chodník, který užívají chodci, mnohdy i cyklisté. Výjezd vozidel z parkoviště a průjezdu přímo na chodník bez možnosti výhledu na obě strany je možný pouze s maximální opatrností. Zúženým průjezdem projede pouze jedno vozidlo, takže při setkání dvou vozidel nebo vozidla s chodcem by muselo dojít jedním z nich k uvolnění průjezdu (couváním). Zaměstnanci ÚP, užívající služební vozidla, jsou na tyto skutečnosti nutnosti dodržování bezpečnostních silničních předpisů upozorňování při školeních řidičů referentských vozidel. Zhruba jedna třetina nově vybudovaných prostor okolí u rekonstruované budovy bude určena pro veřejnost (zde budou k dispozici lavičky, stojany na kola, tzn. odpočinková a čekací zóna pro klienty ÚP i ostatní občany města Chrudim. Vstup do této odpočinkové zóny však bude pouze nově osazenou bránou z Pardubické ulice.

Jak se budete bránit nařízení k odstranění stavby, které vydal stavební úřad?
V současné době ÚP postupuje dle zákona 183/2006 o územním plánování. Z důvodu nesouhlasu některých majitelů sousedních pozemků z Masarykova náměstí se změnami projektu (většinou bez uvedení důvodu) bylo stavebním úřadem zahájeno řízení o odstranění stavby, což je standardní způsob dalšího postupu. Nejedná se tedy o nařízení o odstranění stavby, jak uvádíte v dotazu. Toto řízení se týká pouze změn projektu na pozemcích ÚP, které vyplynuly operativně z důvodu zabezpečení a ochrany státního majetku a bezpečnosti klientů (shromažďování bezdomovců a osob závislých na omamných látkách v prostorách dvora ÚP a speciálně v prostorách přístřešků pro auta, odhazování prázdných lahví a krabic od alkoholu, poškozování služebních aut i aut zaměstnanců i lamp osvětlení dvora). Stavební odbor ve vedeném řízení podle § 129, odst. 1 stavebního zákona uložil ÚP do 30.11. 2010 předložit žádost o dodatečné povolení stavby a povolení jejího dočasného užívání, což jsme učinili dne 8.11.2010.

Jaký byl rozpočet stavby? Nejsou některé prvky parkoviště nadstandardní?
Rozpočet stavby byl dodržen podle projektové dokumentace z roku 2007, finanční prostředky z MPSV ČR nebyly překročeny. Před zahájením stavby byl projektovaný rozpočet stavby překontrolován nezávislým auditorem. Použité materiály na stavbu jsou běžně dostupné na českém trhu, nejsou nadstandardní. Veškeré zakázky byly řádně soutěženy podle zákona o veřejných zakázkách, takže s maximální úsporností.
Stavba byla projektově nastavena tak, aby splňovala maximální dobu životnosti, minimálně 50 let a dala se udržovat s minimálními náklady na údržbu. Některé pasáže stavby byly konzultovány s městským architektem, aby vyhovovaly hygienickým požadavkům uzavřených venkovních prostor a byly sladěny s okolím jak ze strany Pardubické ulice, tak z Masarykova náměstí dle požadavků architektury 21. století a tvořily příjemné zákoutí města Chrudim.

Má stát šetřit při rekonstrukcích svých budov? DISKUTUJTE a HLASUJTE V ANKETĚ!