Podle matrikářky Marty Kolouchové za pokles může uzavření zámeckého parku, který teď prochází zásadní rekonstrukcí.

„Právě tato skutečnost ale zároveň přidala na rozmanitosti míst, která si snoubenci k uzavření sňatku vybírali,“ konstatuje matrikářka a připomíná, že stále víc lidí dává přednost obřadům pod širým nebem nebo alespoň mimo zdi úřadu.

V obřadní síni radnice vstoupilo do svazku manželského devět párů. Na prvním místě co do počtu sňatků se ale umístila Restaurace Obora v Trpišově, kde se konalo 21 obřadů.

„Návrší Vrchlického (na snímku) si vybralo pět párů, na rozhlednu Chlum jsme vyšplhali dvakrát a novým místem pro uzavření sňatku se poprvé staly prostory lesní restaurace Monaco, kde se konaly dvě svatby. Po jednom obřadu se konalo v Mlýně Skály, dále ve slatiňanské Švýcárně a také na zahradě rodinného domu. Pro tři páry byl nejkrásnějším místem Myslivecký dům pod Monacem, zatímco v kostele sv. Martina byly uzavřeny čtyři církevní sňatky,“ vypočítává Marta Kolouchová.

Ta se přitom svěřuje, že i po dlouhé praxi svých účastí na svatebních obřadech ji vždy rozesmutní, když se některá manželství nevydaří.

„Pokaždé, když z obřadu odcházím, mám pocit, že jsme společně s oddávajícím vykonali něco dobrého, že jsme přispěli ke štěstí dvou lidí a spojili oficiálně jejich životy v ten společný. Je pak velice smutné, když je nám ročně doručeno 25 – 30 zpráv pro matriku o pravomocném rozhodnutí soudu o rozvodu manželství. Vždyť se jedná zhruba o třetinu zdejších sňatků! A tak si vždy říkám, že nezáleží na místě, ani dni konání svatebního obřadu, ani na ceně svatebních šatů a snubních prstýnků, ani na délce svatebního projevu. Důležité je vzájemné pochopení, tolerance a láska dvou lidí, kteří chtějí jít životem společně,“ uzavírá matrikářka.

Svatba. Ilustrační foto.
Ženiši a nevěsty z dovozu: ženy si berou Němce a Brity, muži Ukrajinky a Rusky