Slavnostního složení slibu Rytíře krásného slova a následného pasování králem A.B. Cedníkem I. se zúčastnili i tentokrát šikovní malí čtenáři ze všech chrudimských základních škol. Ceremoniál se konal v překrásném prostředí Velkého sálu chrudimského Muzea.