Tento projekt umožnil CSSP Chrudim získat finanční prostředky v celkové výši 124 974 Kč na odborné vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Akreditovaných kurzů se zúčastnilo 40 zaměstnanců.

Jarní kurzy se věnovaly kompetencím a sociálním dovednostem pracovníků a zářijové téma bylo věnováno Péči o smrt a problematice umírání v konceptu práce sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.

„Centrum pečlivě dbá o odbornost svých zaměstnanců a v oblasti poskytovaných služeb si zakládá na profesionálním týmu pečovatelek a pečovatelů," dodává personalistka centra Simona Vašková. (lv)