„Pro naši práci jsou auta velice důležitá, za jejich pomoci zajišťujeme terénní a ambulantní sociální služby. Měsíčně zajišťuje Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim pomoc a podporu přibližně 600 klientům. Vozový park je nejvíce využíván při poskytování pečovatelské služby a při zajišťování domácí ošetřovatelské péče,“ uvádí ředitelka zařízení Ivana Bohatá.

„Jen pro představu: za listopad bylo nakoupeno a rozneseno nebo rozvezeno do domácností 1870 kg potravin, bylo dovezeno 4500 obědů, denně bylo dopraveno 11 klientů do denního stacionáře Pohoda a zpět domů. Dopravu autem na úřady, k lékaři, na pedikúru a do střediska osobní hygieny využilo 75 klientů. Děkuji našemu zřizovateli – městu Chrudim, že nám umožnilo zlepšit pracovní podmínky zaměstnanců a zefektivnit službu,“ dodává Bohatá.