Hlídka po chvíli hledání objevila značně promrzlého, padesátiletého muže na zemi. Nemohl mluvit ani hýbat končetinami. Strážníci mu okamžitě poskytli první pomoc a přivolali rychlou záchrannou službu.

Společně se záchranáři pak hlídka muže přenesla ve vaku těžko průchodným terénem k sanitce, která jej odvezla do chrudimské nemocnice.

"Pejskař tak bezpochyby zachránil muži život, neboť do rána by nepřežil a místo je velmi málo frekventované. Shodou okolností byl oznamovatelem muž, kterého strážníci zachránili při tepenném krvácení před dvěma lety," dodává vrchní skutečský strážník Jiří Stuna.