Základní kapitál bude nově ve výši 49.804.692 Kč. Technické služby Chrudim v současné době dokončují rozsáhlou rekonstrukci sběrného dvora, kterou financují z vlastních zdrojů a částečně z dotace poskytnuté z Operačního programu Životní prostředí. Touto rekonstrukcí však nemůže být ohrožen další strategický vývoj společnosti, proto její jednatelé a dozorčí rada doporučili navýšení základního kapitálu.

„Prostředky budou využity na další rozvoj a kapitálové dovybavení dle plánu rozvoje společnosti na roky 2018–2022, například na nákup nové techniky pro městskou zeleň, čištění města a sběr komunálního odpadu,“ upřesňuje ředitel společnosti Zdeněk Kolář.

(bn)