Bouchání beden, hlučné motory, hlasité rozhovory řidičů a vyhrávání rádií z kabin nákladních vozů je zvuková mozaika, kterou obyvatelé paneláku Na Ostrově musí často v noci poslouchat. Nejhorší situace je v létě, kdy kvůli teplu musí být otevřená okna. „Stížnost jsme městu zasílali 7. června letošního roku. Stavební úřad poté odeslal firmě EK3, jež prodejnu Penny Market vlastní, výzvu k dodržování kolaudačního rozhodnutí. Podle něj se navážení zboží nesmí provádět v noční době, tedy od 22 do 6 hodin,“ říká předseda domovní rady Petr Lichtenberk, který na doporučení stavebního úřadu zavolal na místo městskou policii. „Výsledkem bylo, že se má zjednat náprava neodkladně. Od té doby uplynulo pár dní a v podstatě je vše při starém,“ pokračuje Lichtenberg. On i jeho sousedé litují, že neprošel návrh architekta Karla Théra, podle kterého se měla prodejna zásobovat z opačné strany
Vedoucí stavebního odboru města Vladimír Bálek uvádí, že se situace bude řešit důrazně. Zahájíme s vlastníkem deliktní řízení,“ ujišťuje Bálek.

Petr Lichtenberg už dvakrát oslovil sproblémem sužujícím obyvatele paneláku vulici Na Ostrově vedení města, a to prostřednictvím webových stránek www.chrudim-city.cz vrubrice „dotazy – odpovědi“. Vdruhém dopise uvedl, že první stížnost obyvatel zaslal 7. června. „Týkala se hlučného zásobování oddělení Maso uzeniny Zeman v objektu Penny Marketu v nočních či v ranních hodinách. Dne 25. června mi bylo odpovězeno. Na základě této odpovědi jsme si v červenci podali stížnost a na základě této stížnosti byla stavebním odborem MěÚ Chrudim odeslána vlastníkovi stavby (EK3,k.s.) výzva k dodržování podmínky č. 4 kolaudačního rozhodnutí. V něm se hovoří, že navážení zboží nebude prováděno v noční době, tj. od 22:00 do 06:00 hod.. a to nejdéle od 1.9.2007. Od tohoto dne jsem začal sledovat dodržování doby zásobování a zároveň jsem byl domluven sVladimírem Bálkem ze stavebního odboru, že v případě porušení mám volat městskou policii, která se,v případě porušení stanovených podmínek, dostaví na místo a další kroky bude činit v rámci svých pravomocí. Následně městská policie měla toto hlásit stavebnímu odboru. Situace je následovná: asi 7x jsem volal Městskou policii, protože zásobování probíhalo vždy mimo stanovenou dobu, Městská policie se vždy dostavila, zřejmě činila jak činit má a výsledkem bylo "Rozhodnutí" ze dne 10.10.2007, kde bylonařízeno vlastníkovi stavby (EK3) zjednat nápravu ve lhůtě - neodkladně. Od této doby již uběhlo pár dní a v podstatě je vše při starém - zásobování probíhá mimo stanovenou dobu (někdy se jim podaří přijet před 22:00 hod., ale nikdy tak, aby zásobování bylo dokončeno do 22:00 hod.). Městské policii jsem již přestal volat, protože si připadám, že je otravuji, a že ve stejný čas mohou mít k řešení záležitost, která může být mnohem závažnější,“ píše městu Petr Lichtenberg.