Budoucí domy v dolní části chrudimské lokality Skřivánek mohou rozhodnutím zastupitelů obsahovat nejvýše tři podlaží. Limit se bude týkat případných bytových a vila-domů ve spodní části Skřivánku nad chrudimským vlakovým nádražím.

Zastupitelé se tak vyslovili zčásti zamítavě ke změně územního plánu navržené před několika dny Radou města Chrudim. Ta totiž počítala až se čtyřmi obvyklými plus jedním ustoupeným podlažím. Hlavní roli při konečném rozhodování nehrály ani tak estetické dopady, spojené například s pohledem na panoráma města, ale ryze praktické důvody. Ve vícepatrových objektech by totiž žilo větší množství lidí, což by přinášelo vyšší nároky například na výstavbu sítí a zejména pak na zajištění vyhovující dopravní obslužnosti.

Dražší bydlení?

Teď se ovšem nabízí otázka, zda bude zmíněné území stále ještě zajímavé také pro investory, kteří o výstavbě bytových domů uvažují a kteří fakticky vlastní i značnou část zdejších pozemků. Je totiž zřejmé, že v domech s nižším počtem pater se byty relativně prodraží.

„Zájem majitelů pozemků či budoucích stavebníků ale nemůže být rozhodující. Podstatné je, zda území výstavbu skutečně unese,“ domnívá se chrudimský místostarosta Petr Řezníček. „Samozřejmě že úprava vychází i z diskuze se stávajícími obyvateli Skřivánku, se kterými jsem i já osobně předtím dlouze hovořil a kteří byli ochotni tři patra ještě akceptovat,“ dodává Řezníček.