Řídicí výbor Hradecko-pardubické aglomerace připravil balík projektů, jejichž žadatelé mohou připravovat své záměry z oblasti odpadového hospodářství s dotační podporou 240 milionů korun. Ta bude mimo jiné směřovat do projektu Centra pro komplexní využití odpadů (CEKVO), na němž spolupracují tři subjekty: město Chrudim, Služby města Pardubic – Odpady a společnost UGI Pardubice. Vytvořením prvního regionálního centra cirkulární ekonomiky se tak začne zpracovávat odpad z území Chrudimska a Pardubicka.

Vizualizace separačního dvora najdete ZDE

„Projekt CEKVO je v českém prostředí skutečně unikátní. Jeho velkým přínosem je jak dopad do značné části území naší aglomerace, ale i spolupráce tří žadatelů, z nichž jeden je soukromý. Právě pro realizaci takto provázaných projektů byly integrované územní investice (ITI) vymyšleny,“ řekl manažer ITI Filip Hoffman.

Psali jsme:

Kompostárna je nutná. Ale kde ji postavit?
Kompostárna je nutná. Ale kde ji postavit?

Město Chrudim s podporou více než 27 milionů korun postaví separační dvůr, který bude jedním z prvních článků ve zpracování využitelných složek odpadů. Služby města Pardubic – Odpady pak dostanou 91 milionů korun, aby vybudovaly návaznou třídicí linku pro separovaně sbíraný komunální odpad v Dražkovicích, kde bude docházet k dalšímu dotřídění plastu a papíru. V areálu vznikne také místo pro shromažďování a překládku skla.

Vizualizace separačního dvora v MarkovicíchVizualizace separačního dvora v MarkovicíchZdroj: Město Chrudim

Poslední část systému představuje záměr společnosti UGI Pardubice, která chce zpracovávat tyto odpady v pardubickém Semtíně na různé lokální výrobky a materiály. Mezi ně patří například výroba přepravních obalů z recyklovaných papírových obalů nebo výroba stavebních desek z recyklovaných plastů. Dotace by měla dosáhnout částky 82 milionů korun.

„Když tento projekt v pardubickém Semtíně nevznikne, linku na zpracování plastů postavíme v průmyslové zóně v Markovicích. Mohli bychom tak vyrábět lavičky do parku, dekly na kanály a další věci, které by si od nás koupily obce a města,“ řekl starosta Chrudimě František Pilný. Zdůraznil ale, že se tento plán může uskutečnit až poté, co bude vybudován severní obchvat města, aby náklaďáky s odpady nejezdily po městě.

Ilustrační foto
Odpadky z celé Chrudimě u našich domů nechceme, zlobí se lidé

O separačním dvoře v Markovicích se hovoří dlouho, studie výstavby vznikla už v roce 2017. Tehdy byla součástí dvora i kompostárna, kvůli které se zvedla nevole místních obyvatel. „My jsme nikdy v Markovicích nebyli proti stavbě separačního dvora. Víme, že je ve městě potřeba. Zaráží nás ale to, že vše je ve fázi územního rozhodnutí a v dokumentu je stále kompostárna zakreslena. Budeme věřit, že vedení města drží slovo a respektuje přání občanů,“ řekl Jaroslav Bursa ze spolku Naše zelená Chrudim, který v minulosti petici proti kompostárně založil.

Ale u Markovických existují jiné obavy, a to z nadměrné dopravy aut mířících do separačního dvora. „Na silnici kolem kulturního domu se těžko vyhnou dvě osobní auta, natož nákladní. Ano, někudy se jezdit musí, ale jsme pro zákaz vjezdu náklaďáků s výjimkou aut technických služeb,“ dodal Bursa.

Zápach u našich domů nechceme, křičeli lidé
Zápach u našich domů nechceme, křičeli lidé

Vyjádření Osadního výboru Markovice a spolku Naše Zdravá Chrudim, z.s.:

Obyvatelé Markovic nikdy nebyli proti výstavbě sběrného dvoru v průmyslové zóně-Západ, ale navrhovaný Separační dvůr obsahoval technologie (kompostárna, třídírna komunálního odpadu), které by dotčenou lokalitu významě ovlivňovali. Od třídění komunálního odpadu město Chrudim hned v počátku ustoupilo a technologii nahradilo lisem komunálního odpadu, který by měl zlevnit dopravu. Přetrvávající obava obyvatel je tak stále v tom, že Rozhodnutí o umístění stavby: Separační dvůr Chrudim, číslo jednací: CR 081013/2023 obsahuje výstavbu kompostárny. Usnesením Zastupitelstva Z/39/2022 ze dne 30.5. 2022, kde v bodě 3. (3.2) Zastupitelstvo schvaluje vypuštění stavby kompostárny v dalším stupni projektové přípravy - příprava a vypracování projektové dokumentace pro povolení na stavbu "Separační dvůr Chrudim" bez kompostárny. Asi by bylo vhodné, aby ve vašem Deníku ujistilo vedení města Chrudim občany, že se kompostárna v lokalitě neplánuje. Jaroslav Bursa

Osadní výbor i spolek Naše Zdravá Chrudim, z.s. také projednali a nesouhlasí s případným napojením průmyslové zóny pro nákladní vozidla na silnici III. třídy III/32239, která prochází místní částí Markovice jako ulice Ke Hřišti, která zřejmě nesplňuje svou šíří ČSN 73 6110, kdy její minimální šíře není v několika místech stanovených 550 cm pro obousměrný provoz. Křižovatka silnice I/17 a ulice Ke Hřišti je již v současnosti velice problematická, jak při výjezdu na I/17 z ulice Ke Hřišti, tak při odbočení z I/17 do ulice Ke Hřišti. Na této křižovatce došlo hned k několika smrtelným nehodám. Výjimku by mohla mít vozidla Technických služeb pro vjezd do areálu separačního dvoru.