Třem desítkám lidí, které petici podepsaly, vadí zapnuté motory autobusů izvyšující se frekvence osobních aut, které projíždějí od kruhového objezdu uhotelu Bohemia knádraží, aby se vyhnuly semaforům uBilly a Kateřiny. Neznám město, které by mělo vlakové a autobusové nádraží tak blízko bytové zástavbě. Nemůžeme větrat, hlukem praskají zdi,“ říká iniciátor petice, který si přeje zůstat vanonymitě.

Lidé žijící uautobusového nádraží chtějí, aby se vedení města tímto problémem urychleně zabývalo. Stačí jim zpočátku omezit počet autobusových zastávek. Jejich přáním ale je, aby se vrátily staré časy, kdy namísto ostrůvků sautobusovými stanovišti byla zelená zahrada. Navrhují proto vedení města, aby zvážilo přemístění nádraží, třeba do blízkosti průmyslových zón, kde by se smog lépe rozptýlil.

Bezdomovci, špína a zeď

Starosta města Jan Čechlovský je se zněním petice obeznámen, dnes oní bude diskutovat se členy rady. „Vúzemním plánu města autobusové nádraží je. Ojeho neutěšeném stavu ví každý, ale náprava není jednoduchá sohledem na to, že se od roku 2006město soudí ovlastnictví,“ vysvětluje starosta.

Chrudimské autobusové nádraží je častým terčem kritiky. Lidé poukazují především na špínu, poházené odpadky, povalující se bezdomovce nebo hlučící mládež. Nelíbí se jim rovněž zeď, jež odděluje prostor od vlakového nádraží.