Dlouho jsem zvažoval, zda mám reagovat na článek zveřejněný v Deníku dne 24. 10. 2023, v kterém autorka zmiňuje otázku nezájmu u občanů města Chrudim při předkládání projektů do participativního rozpočtu. Hned v úvodu chci poznamenat, že já jsem v době, kdy jsem stál v čele města Chrudim, nikdy nepatřil mezi jeho velké příznivce. Raději jsem vycházel z realizace přání a potřeb občanů města přímo začleněním investiční akce do rozpočtu města.

Tak se rodila dětská hřiště v místních částech Vestec, Vlčnov, Medlešice. Dají se zmínit i realizovaná dětská hřiště v sídlišti Víta Nejedlého nebo Na Větrníku. Nešlo vždy jen o hřiště, ale i o chodníky např. Na Legumě či do Presů, Kanalizace v ulici Střelecká, ulice v Zahrádkách v Markovicích. Asi by se dalo najít vícero příkladů.

Přečtěte si:

Ale teď k obsahu článku. Možná se stala chyba v tom, že lidé začali prostřednictvím participativního rozpočtu řešit "velké investice", které neřešil rozpočet města. Vytratila se ona původní představa, tak jak ji v textu například zmiňuje pan starosta - lavičky, altánek či menší vylepšení veřejného prostoru. Za velmi nešťastné k dalšímu pokračování participativního rozpočtu však považuji vyjádření bývalého místostarosty pana Štěpánka. Ten zpochybňuje konání aktivního zastupitele ve spojitosti se Zdravým městem.

close Bývalý chrudimský starosta a současný opoziční zastupitel Petr Řezníček. info Zdroj: Deník zoom_in Bývalý chrudimský starosta a současný opoziční zastupitel Petr Řezníček.

Nu, pokud i přes předvolební hesla některých dnešních koaličních stran o zbytečné účasti města v projektu Zdravé město nedošlo k jeho ukončení, pak by v naplňování jeho ideí měli být zainteresováni všichni zastupitelé města. Je to závazek zastupitelstva města.

Bohužel zvýšenému zájmu o participativní rozpočet nepomůže reakce radních na počet přihlášených projektů či na osoby, které projekty předkládají. Ani není relevantní zmínka využití kompetencí zastupitele či předsedkyně osadního výboru (pozn. toto není politická funkce) k zařazení návrhů přímo do rozpočtu města. Ta je pro opozičního zastupitele současnou koalicí uzavřena. Možná by zvýšenému zájmu o participativní rozpočet prospělo, kdyby spolu s propagací letáky, novinovými články či na sociálních sítích podpořili zájem lidí i představitelé vedení města pozitivní komunikaci právě na příkladech aktivních předkladatelů.

Petr Řezníček,
Chrudim