„Kvůli neudržitelnému stavu jsme dostali pokyn z ministerstva kultury, že máme uvést i soukromou část pietního území do náležitého stavu tak, jak odpovídá posledním letům, významu místa a pietní vzpomínce," řekl ředitel Památníku Lidice Milouš Červencl.

Ještě minulý rok Památník Lidice na své náklady udržoval celý areál i na cizích pozemcích, které tvoří asi polovinu pietního území. Od roku 1999 je území národní kulturní památkou. Ministerstvo kultury počátkem roku rozhodlo, že se má pečovat jen o plochy ve správě státu a zbytek nechat ladem, protože je to věcí majitele.

Stát se s majitelkou některých pozemků v místě tragédie, které památník využívá, již mnoho let nemůže dohodnout na majetkovém narovnání. Majitelka požadovala za pozemky zhruba deset milionů korun, cenu opírala i o ušlý zisk dnes již zatopeného lomu. Podle posudku ministerstva průmyslu a obchodu je lom netěžitelný a byl vyřazen z evidence. Vloni na své pozemky zakázala přístup, pietní akt v červnu ale zákaz nenarušil. Podle Červencla je odhad ceny pozemků mnohem nižší, činí zhruba desetinu.

Majitelka už dostala upozornění z krajského úřadu, aby zajistila údržbu ploch v pietním území. „Chceme tím předejít možným sankcím," řekl Tomáš Slonka z oddělení kultury a památkové péče Pardubického kraje.

Pozemky se vrátily do soukromých rukou při restitucích v první polovině 90. let. Stát za ně nájemné nikdy neplatil.