„Rozhodli jsme se po pečlivém zvážení následovat příklad vypálených obcí na Valašsku, které své letošní pietní vzpomínky zrušily. Stane se tak vůbec poprvé od léta roku 1945 a jistě nemusím zdůrazňovat, že to pro nás bylo rozhodnutí nesmírně bolestné. Avšak připomínání obětí, které Lidice a Ležáky přinesly, pro nás není záležitostí pouhých dvou dní v roce. Na lidické a ležácké mučedníky myslíme každý den a děláme a budeme dělat vše proto, aby se na ně nikdy nezapomnělo,“ zdůraznil Eduard Stehlík.

Pietní vzpomínky se tak letos uskuteční ve značně omezeném rozsahu. V to bude ve středu 24. června. Během dopoledne budou v přesně vymezených časech na pietních územích položeny věnce obcí Lidice a Miřetice spolu s přeživšími, následovat budou věnce od prezidenta republiky, předsedy Senátu, předsedy Poslanecké sněmovny, předsedy Vlády České republiky a Památníku Lidice. „K položení dalších květinových darů bude vyhrazeno celé odpoledne a kytice a věnce již budou na hrob kladeny individuálně. Pochopitelně za předpokladu dodržování vládou předepsaných nařízení, která budou v té době v platnosti. Předem děkujeme za jejich respektování,“ dodal Eduard Stehlík.

Památník Ležáky zůstává v současné době veřejnosti uzavřen, zaměstnanci pracují na jeho údržbě. Byla zrušena tradiční Křesla pro hosta, zrušen je provoz restaurace a stálé expozice nejsou přístupné. „Byli jsme nuceni přesunout termín 7. ročníku závodu v přespolním běhu pro mládež s názvem Memoriál Josefa Šťulíka. Uskuteční se tentokrát až 16. října,“ uvedla vedoucí Památníku Ležáky Kamila Chvojková s tím, že se ruší i letošní plánovaný 10. ročník v branném závodu „Memoriál Karla Kněze“ .

Ležáky, osada na Chrudimsku, byly 24. června 1942, 14 dní po vyhlazení Lidic, vypáleny a její obyvatelé zavražděni nacisty. Šlo o odplatu za to, že v Ležákách byla ukrývána vysílačka Libuše parašutistické skupiny Silver A, která se účastnila atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

Časně odpoledne byly Ležáky obklíčeny a obyvatelé převezeni do Pardubic, kde bylo 33 dospělých pozdě večer zastřeleno. Jedenáct dětí zemřelo v plynových komorách. Přežily jen sestry Jarmila a Marie Šťulíkovy, které byly dány na převýchovu do Německa. Odtud se po válce vrátily. Mladší Marie zemřela v roce 2018. Jarmila se dodnes věnuje mapování historie českých vypálených obcí společně se svou dcerou Jarmilou.

Vyjádření ředitele Památníku Lidice:

V těchto dnech se sice opatření přijatá v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu začínají postupně uvolňovat, avšak dosud není jisté, zda nemůže dojít k příchodu druhé vlny pandemie nemoci Covid 19, o níž se v řadách odborné veřejnosti hovoří. Návrat k normálnímu stavu jistě bude ještě nějakou dobu trvat, a tak jsme se museli rozhodnout, jaký způsob zvolíme, pokud jde o nejdůležitější akce, které Památník Lidice v červnu pravidelně připravuje, a to lidická pietní vzpomínka plánovaná původně na sobotu 13. června a připomínka povražděných obyvatel Ležáků, která se měla konat 21. června 2020. Jak vidíte z mé předchozí věty, v níž jsem použil obrat „se měla konat“, rozhodli jsme se po pečlivém zvážení následovat příklad vypálených obcí na Valašsku, které své letošní pietní vzpomínky zrušily. Stane se tak vůbec poprvé od léta roku 1945 a jistě nemusím zdůrazňovat, že to pro nás bylo rozhodnutí nesmírně bolestné. Avšak připomínání obětí, které Lidice a Ležáky přinesly, pro nás není záležitostí pouhých dvou dní v roce. Na lidické a ležácké mučedníky myslíme každý den a děláme a budeme dělat vše proto, aby se na ně nikdy nezapomnělo!

Pietní vzpomínky tak letos proběhnou ve značně omezeném rozsahu. V Lidicích ve středu 10. června a v Ležákách ve středu 24. června. Vždy během dopoledne budou v přesně vymezených časech na pietních územích položeny věnce obcí Lidice a Miřetice (za Ležáky) spolu s přeživšími, následně prezidenta republiky, předsedy Senátu, předsedy Poslanecké sněmovny, předsedy Vlády České republiky a Památníku Lidice. K položení dalších květinových darů bude vyhrazeno celé odpoledne a kytice a věnce již budou na hrob kladeny individuálně. Pochopitelně za předpokladu dodržování vládou předepsaných nařízení, která budou v té době v platnosti. Předem děkujeme za jejich respektování.

Eduard Stehlík, ředitel Památníku Lidice