„Jsou to sochy z pašijového cyklu, které pocházejí přímo 
z tohoto kostela. Jde o sochy Piláta a jednoho 
z farizeů ze ze sousoší Kristus před Pilátem. Druhá hlavní socha tohoto sousoší, Kristus, na své restaurování teprve čeká," uvedla akademická malířka Eva Skarolková, která obě zmíněné sochy restaurovala a již v předchozích letech prováděla také restaurování některých dalších soch Pašijového cyklu. Odborné restaurování obou staronových přírůstků trvalo přibližně rok.

| Video: Youtube