Rokem 1989 Pionýr neskončil, existuje dodnes. Změnilo se jeho poslání, nyní namísto „kovaných“ komunistů děti vychovává k lásce k dobru. Pionýrské organizace existují i v chrudimském okrese.

V Rosicích je to Pionýrská skupina Hugo Sytaře a v Hrochově Týnci je to Pionýrská skupina Kormorán.

Ve staré škole v Čachnově mají pionýři turistickou základnu.