„Na tyto akce nám byly poskytnuty dotace z Ministerstva životního prostředí. Cílem je zajištění průzkumu, navržení a realizace technických prací (například vrtů) pro rozšíření možnosti zásobování obyvatelstva pitnou vodou z podzemních zdrojů a tím zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství v lokalitách, kde je pitné vody nedostatek nebo je pitná voda dodávána v některých ukazatelích v neodpovídající jakosti. Termín realizace je stanoven na období od září letošního roku až do prosince roku 2018,“ upřesnil starosta městyse Milan Michálek.