V této době se v této chrudimské čtvrti stavět nesmí, právě regulační plán má totiž zabránit živelnému budování objektů a následným problémům v soužití. „Tento dokument dá lidem jasná pravidla. Bude jasné, kudy vedou komunikace, jaké jsou na Pumberkách inženýrské sítě a podobně,“ vysvětluje starosta města Jan Čechlovský. To, že ještě nebude zpracován územní plán, podle jeho ujištění na výstavbu domů nemá vliv.

Regulační plán je podobný dokument, jako územní plán. "Řeší menší území," říká místostarosta Chrudimě Petr Řezníček. To, že územní plán vznikne zřejmě až za čtyři roky, nebude mít podle členů rady města vliv na výstavbu rodinných domů na Pumberkách. "Jakmile budou daná pravidla, kterými se bude řídit stavební odbor, není problém zahájit stavbu," tvrdí starosta města Jan Čechlovský. Výstavba rodinných domů v této chrudimské čtvrti je nyní pozastavena, a to kvůli živelné výstavbě. "Regulační plán jasně řekne, kudy povede silnice, kde bude kanalizace a další sítě. Do zastupitelstva jde nyní ke schválení první vypracovaná část dokumentu. Podle ní už například víme, že původně uvažovaná kanalizace v Malecké ulici nemůže vést trasou, kterou jsme si mysleli," dodává starosta Čechlovský.