V pondělí 11. června proběhlo jeho veřejné projednání s občany města. Setkání zahájil místostarosta Petr Řezníček a při té příležitosti seznámil přítomné s uplynulými i připravovanými aktivitami Zdravého města Chrudim. Následovala prezentace ředitele Národní sítě Zdravých měst ČR Petra Švece, který přítomné seznámil s prioritami v Plánu zdraví a kvality života a komunitními ukazateli úspěšnosti plnění jednotlivých priorit.

V pracovních skupinách (veřejná správa, urbanismus, sociální, bydlení, zaměstnanost zdravý životní styl, zdravotní služby, životní prostředí, vzdělávání, kultura, volný čas, sociálně patologické jevy, doprava a podnikání) byly navrženy nadoplnění do Plánu zdraví a kvality života následující aktivity: zahájení certifikace dle systému EMAS, projekty směřující k pozitivním změnám životního prostředí ve městě (komunitní kompostování a zelené spotřebitelství – projekty Ekocentra Paleta), zajištění finančních prostředků na vybudování hospice z dalších zdrojů, se zřizovatelem chrudimské nemocnice řešit stav zdravotnických služeb a jejich perspektivu, rozšířit možnosti pohybových aktivit v MŠ, zabývat se problematikou bezpečných cest dětí do školy, vytvoření webových stránek s nabídkou pomůcek s preventivními tématy a další.