Stavební část rekonstrukce kostela svatého Josefa má být hotova na konci roku 2010, v tomto roce mají být dokončeny i klášterní zahrady. Naplno se rozběhne rovněž stavba Domu na půl cesty a projekt integrovaného plánu rozvoje města v lokalitě pod nádražím.

Z dalších akcí lze ještě jmenovat dokončení rekonstrukce Střelecké ulice, které je ovšem realizováno bez dotací. Do dalších větších projektů se zatím město pouštět nehodlá.

Chrudimští zastupitelé ale na svém posledním zasedání schválili také rozpočtový výhled na léta 2010 až 2015, ve kterém figuruje řada dalších zajímavých investic týkajících se mnoha oblastí. V oblasti majetkových transakcí čeká město pravděpodobně již v nadcházejícím roce převzetí sportovní haly od TJ Sokol a později zřejmě i stadiónu AFK Chrudim. Majetek AFK ale prozatím nebude možné převést beze zbytku, zčásti to například neumožňují podmínky, za kterých byly pozemky získány od státního pozemkového fondu. Další desetiletou blokaci stanovují i smlouvy, na jejichž základě byla získána dotace na vybudování umělé běžecké dráhy.

Ještě jeden úvěr

Pod křídla města však nemají postupně přejít jen zmíněná sportoviště. Chrudim zahájila rovněž jednání s Pardubickým krajem ohledně případného budoucího převzetí Domu dětí a mládeže.

Mezi investičními a rozvojovými prioritami města pro léta 2010 až 2015 dále figuruje dlouhodobá podpora výstavby cyklostezek, příprava dalších parkovacích stání, rekonstrukce areálu za Muzeem, humanizace sídlišť Víta Nejedlého a U Stadionu, realizace protipovodňových opatření nebo rekonstrukce zdejší smuteční síně.

Mezi dalšími uvažovanými plány stojí za pozornost desetimilionový projekt péče o městské stromy, v dlouhodobém záměru můžeme nalézt rovněž rekonstrukci městského stadionu kolem hřiště SK Chrudim, dokončení hokejbalového hřiště či zbudování volnočasového centra Rohlík. Dlouhodobě se hovoří také o projektu rekonstrukce Michalského parku. Mezi „vousaté“ projekty patří zbudování Domova pro seniory.

Nelze ale počítat s tím, že město v tomto období většinu uvedených projektů skutečně zrealizuje. Příčina je zřejmá – na tak dlouhý seznam totiž nebude dost peněz. „Střízlivě řečeno: pokud nechceme zničit financování města, pak víme, že si můžeme dovolit vzít maximálně ještě jeden úvěr na spolufinancování velkého projektu v hodnotě kolem padesáti milionů korun,“ dodává na vysvětlenou chrudimský starosta Jan Čechlovský.