„Ještě se osadí lavičky, zábradlí a dopravní značky,“ uvádí místostarosta Chrudimě Petr Řezníček, který má na starosti investiční akce města. Ke kolaudaci této rozsáhlé stavby dojde v příštím týdnu, s oficiálním zahájením provozu se počítá na začátku října.

Kromě mladého platanu zdobí Filištínskou ulici zajímavá zábradlí. Ta oddělí komunikaci od chodníků jako plůtek u zahrádek restaurací a poslouží rovněž k odložení jízdních kol.