„Zvonička zde stála, aby občany obce varovala před požárem a pomohla svolat požárníky, dnešní hasiče. Zvoničky v 18. a 19. století stavěly na příkaz Marie Terezie a následně jejího syna Josefa II. jako prvotní protipožární opatření, kdy každá obec měla povinnost mít svou zvoničku,“ uvedl v projevu při slavnostním odhalení Jan Macháček.

Jenže přišly světové války, které zvoničku vždy připravily o zvon. Nejprve se tak stalo v roce 1917, a když jej místní nahradili novým, o několik let později jej znovu zabrala armáda pro vojenské účely, tentokrát v roce 1941. Rok na to zmizela ze zděných základů i dřevěná nástavba a miřetínská zvonička zanikla úplně.

Nová naděje

Od té doby uplynulo mnoho let, a ž do veřejné schůze miřetínských občanů, která se uskutečnila v roce 2015, a kdy byl schválen návrh na její obnovu. Složili se na ni místní obyvatelé i sbor dobrovolných hasičů a přispělo také město Proseč, pod kterou Miřetín územně spadá. Díky tomu mohla být zvonička podle návrhu Marka Rejenta znovu postavena a po 75 letech uvedena do provozu.

„Sama zvonička a její nový zvon ať všem symbolicky připomínají snahu našich předků řádně pečovat o své občany a ochraňovat své obce před přírodními živly a nepřízní osudu,“ dodal na závěr Jan Macháček.