V přízemí byl připravený krásný jarmark, kde se prodávaly výrobky dětí a chráněné dílny Fokus. Větší děti připravily ochutnávku svého cukroví ale také zde voněla hlinecká medovina. U stromečku nás přivítal pan ředitel Tomáš Louda a následně jsme se díky šikovným dětem ze školní družiny přenesli do Betléma a shlédli biblický příběh Panny Marie a Josefa, zazpívali jsme si koledy spolu s Hláskem a Šviháky, které vedou učitelky Dana Chaloupková a Vladimíra Navrátilová. Nakonec ředitel rozsvítil vánoční strom a popřál krásný čas adventu a příjemné prožití Vánoc.

Ivana Hronová