Voda byla čistá ve městě a u Májova, ale jak se přiblížil k Vestci, tak pod čističkou odpadních vod začala být řeka kalná, páchla a začaly se tu objevovat mrtvé ryby. Vše oznámil městské i státní polici a muži zákona případ zadokumentovali

„Vzhledem k tomu, že již nastala tma, museli jsme počkat do druhého dne, kdy náš hospodář Pavel Kohout nařídil uhynulé ryby posbírat. Vzali jsme loďku, vaničky, pytle a vyrazili na vodu. Bylo jich 240 kilogramů," říká jednatel chrudimského svazu rybářů Petr Kořán.

K čističce se během sobotního podvečeru dostavil i pracovník odboru životního prostředí a začalo se s hledáním příčiny.

„Nedá se jednoznačně určit jeden konkrétní důvod. Horké počasí, sucho a následná přívalová srážka mohly způsobit zakolísání kvality vody natolik, že to ryby nezvládly. V době šetření se už nedalo zjistit, jestli tam došlo k nějakému znečištění, voda už mezi tím odtekla," vysvětluje Kateřina Mrózková z Odboru životního prostředí při MěÚ Chrudim.

Podle Petra Kořána však ryby neuhynuly kvůli nedostatku kyslíku ve vodě. „Hladina sice klesala, ale nedošlo k tomu, aby ryby zůstaly v tůních, kde by hynuly nedostatkem kyslíku. Mohly se volně pohybovat po řece. Voda byla patrně něčím kontaminovaná. Prudký déšť mohly například něco splácnout z okolních polí," domnívá se jednatel Kořán.

Možnost, že by voda mohla spláchnout nečistoty z okolí nebo z potrubí čističky, které se tam nahromadily během nedávných veder, nevylučuje ani Kateřina Mrózková. Odbor životního prostředí však analýzu odebraných vzorků vody ani uhynulých ryb neplánuje. „Voda všechno odnesla. V této oblasti se takováto havárie stala poprvé. Domníváme se, že za úhyn mohou již zmíněné faktory. Jsme v kontaktu s Vodárenskou společností Chrudim a situaci dále monitorujeme," dodává Kateřina Mrózková.

Úhyn 240 kilogramů ryb sice podle Petra Kořána neznamená fatální katastrofu, avšak pokud zůstane případ na polici odložený s tím, že je viník neznámý, škody jim nikdo neuhradí. „Je to pro nás každopádně velmi nepříjemné," poznamenává jednatel. (lv)