Dožívající objekt pobočky městské knihovny v chrudimské Topolské ulici chtěli městští radní nabídnout i s příslušným pozemkem případnému zájemci. Chrudimští zastupitelé ale v pondělí tohoto týdne předložený návrh neschválili.

Některým se nelíbilo to, že pobočka by nakonec mohla zaniknout bez náhrady, zatímco jiní vyjádřili obavu, že s případnou výstavbou až několikapodlažního nového objektu by bylo spojeno další zahuštění dopravy v tomto místě sídliště za požární zbrojnicí.

Do diskuze se mezi prvními přihlásila také vedoucí městské knihovny Hana Mazurová. „Zajímalo by mě, zda bude v případě prodeje tato část města nějak pokryta knihovnickými službami?“ ptala se, a poukazovala přitom na skutečnost, že v oblasti žije množství starších lidí, pro něž by mohla cesta za knížkami až do centra města představovat významnou překážku.

Ozvali se také manželé Ševčíkovi, kteří žijí v bytové zástavbě poblíž knihovny a trápí je právě nedobrá dopravní situace v místě.

O osudu pobočky se pak jednalo skoro celou hodinu a v debatě vystoupila i řada zastupitelů. Ti se ptali mimo jiné na to, kam se poděl původní záměr radnice, podle něhož měla být stavba i s pozemkem nabídnuta k prodeji právě s tou podmínkou, že investor zahrne do přízemí nového objektu i prostory nové knihovnické pobočky. Podle místostarosty města Jana Čechlovského je ale vysvětlení snadné: „Tenhle objekt nenabízíme k prodeji poprvé a skutečnost je taková, že když jsme podmínku zachování knihovny zahrnuli do minulého výběrového řízení, tak se nakonec žádný zájemce nepřihlásil,“ vysvětlil Jan Čechlovský. Podle jeho dalších slov vedení radnice pracuje s představou, že by zajistilo knihovnické služby v jiném místě v okolí, avšak rozhodně prý nejde o záměr realizovatelný třeba už v příštím roce.

„Takže jestli tomu dobře rozumím, tak se v případě prodeje tato pobočka zlikviduje a je ve hvězdách, jestli tam ještě kdy nějaká knihovna bude,“ shrnul lapidárně záležitost zastupitel Ondřej Kudrnáč.

V závěrečném hlasování pak nebyl předložený návrh přijat. Byl ale schválen doplňující návrh, podle něhož má místostarosta Jan Čechlovský předložit variantní návrh zachování pobočky v okolí požární zbrojnice.