„Podle statistik je počet usmrcených osob ve věku nad 64 let v České republice druhý nejvyšší. Což je vcelku alarmující zjištění, zvlášť když uvážíme, že senioři nejsou tak častými účastníky silničního provozu jako všechny jiné věkové kategorie,“ zdůraznila Radka Pochobradská.

Během přednášky společně s klienty stacionářů probrala různá témata. Bylo to například přecházení vozovky, které je zejména pro starší lidi nebezpečným manévrem. Preventistka rovněž upřesnila, co znamená termín „bezprostředně“ a poučila seniory, jakým způsobem se má správně přecházet vozovka.

„Aby si mohli klienti obou denních stacionářů vše v klidu zopakovat, dostali brožurky s názvem Senioři v silniční dopravě,“ dodala k besedě preventistka Radka Pochobradská.

(red)