Pochod generací má již své tradiční místo v akcích, které město Chrudim v rámci kampaně Dnů zdraví připravuje. Letošní ročník je již desátým v pořadí a v průměru se ho účastní 70 účastníků.

Cílem akce je podnítit zájem o aktivní trávení volného času a podporovat současně i mezigenerační soužití rodin.

Akci připravilo Zdravé město Chrudim společně s Klubem českých turistů a Sportovišti města Chrudim za finanční podpory VZP.

Sraz účastníků je v sobotu 5. října 2013 mezi 9. a 10. hodinou v areálu před krytým plaveckým bazénem.

Po tuto dobu bude probíhat:
• bezplatné měření krevního tlaku, cholesterolu a glykémie, které bude zajišťovat Střední zdravotnická škola a VZP Chrudim
• občerstvení
• soutěž o nejmladšího, nejstaršího účastníka pochodu a nejpočetnější generační rodinu
• účastníci získají pamětní list se speciálním razítkem

V cíli se účastníci budou moci občerstvit v restauraci ve Škrovádě. K tanci a poslechu zde zahraje živá hudba. Pro zpáteční cestu bude pro zájemce od 14,45 hodin přistaven autobus.

Dalšími připravovanými akcemi, které jsou zaměřeny na podporu zdraví a zdravého životního stylu jsou Běh naděje, Fórum pro zdraví a Veletrh informací. Tyto akce se uskuteční 16. 10. 2013 od 10 hodin v Klášterních zahradách a kryptě kostela sv. Josefa.