Vycházku povedou Michal Pešata a Vlastimil Peřina a bude věnována především životu kolem řeky a v ní. Takže se budete moci dozvědět něco o úpravách řeky, povodních, stavbách přehrad na Chrudimce a revitalizačních opatřeních, ale také o starých, téměř zapomenutých lomech.

Biologická část vycházky bude zaměřena především na zoologii, na ptáky a drobné bezobratlé žijící ve vodě. Proto je vhodné si vzít dalekohled. Pomůcky nutné pro odlov bezobratlích berou lektoři.

Akce je součástí projektu KAPKA 21, který je zaměřen především na vzdělávání dospělých v oblasti životního prostředí a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem ČR.