Mostky teď vedou k domům přes rozkopané chodníky a vozovka ve středu ulice připomíná dno blátivého kaňonu sevřeného městskou zástavbou. „Jinak to ale nejde," hlaholí jeden z dělníků a ještě si přitom pochvaluje, že do staveniště alespoň neprší. „To bychom pak museli dělat v gumácích," dodává muž.

Méně rozkopaná už je sousední ulice Čs. armády, která se táhne pod nádražními autobusovými zastávkami a kde rekonstrukci 'odskákal' jen dočasně nefunkční chodník. Lidé zde teď musí chodit koridorem, který je lemovaný výstražnou páskou a červenobílými plechovými tabulemi.

Staveniště v ulicích pod nádražím je součástí poslední etapy realizace Integrovaného plánu rozvoje města. V příštích měsících dojde tady i na několika dalších místech k rekonstrukcím zbývajících komunikací, veřejného osvětlení a zeleně, s nimiž se s ohledem na finanční krytí projektu původně nepočítalo. Pozitivně zde ale zafungovalo faktické korunové navýšení dotace poskytované v Eurech a kladný efekt přinesly i zakázky vysoutěžené hluboko pod projektovými cenami. Veškeré práce mají být hotovy do konce letošního října.