Na samém počátku byl dopis, který redakci napsal čtenář Roman Pražák. „Do zaměstnání dojíždím autobusem společnosti Veolia Transport Východní Čechy a.s.. Je to jediné spojení, jiná autobusová společnost v tomto čase bohužel nejezdí. Trať je dlouhá sedm kilometrů. Dříve jsem platil 13 Kč a teď 22 Kč, což je zdražení o více než 69 % . Zeptal jsem se dopravce, zda nejde o omyl, ale prý je vše v pořádku,“ poskytl námět článku Roman Pražák.

Generální ředitel firmy Veolia Transport Východní Čechy Jindřich Poláček reagoval na dotaz Chrudimského deníku bezprostředně. Podle jeho informací byl dosud používaný kilometrický tarif změněn na tarif zónový. Cestující proto nyní platí jízdenku podle počtu projetých tarifních zón. Autobusové spoje zajišťující obslužnost zastávek „Hlinsko,ETA“ a „Krouna,Oldříš,od­b.“ projíždějí zónami 349,344,341. A to odpovídá ceně jízdného v hotovosti za 22,–Kč. „Uvedený integrovaný dopravní systém jsme netvořili my, jako dopravci, a není bohužel v naší kompetenci tento požadavek řešit. V našich možnostech je pouze na tento a podobný problém upozornit organizátora integrovaného systému. Takže i kdyby na dané trase jel spoj jiné společnosti zařazené do IDS Pardubického kraje, cena by byla stejná. Architektem tarifních zón a tvůrcem tarifu je Pardubický kraj,“ řekl Jindřich Poláček.

Po dotazu, který jsme směrovali krajskému oddělení dopravní obslužnosti, přišla pro obyvatele Krouny a Oldříše dobrá zpráva. „Vámi uváděná dopravní situace patří k hraničním relacím a jako taková byla znova posuzována. S projektantem jsme se shodli na tom, že zastávka Krouna, Oldřiš, odb. bude zařazena jako zastávka hraniční. To znamená, že cena z této zastávky do zastávky Hlinsko, ETA bude v co nejbližší době stát 16,– Kč v hotovosti, 14,– Kč při placení elektronickou peněženkou z čipové karty,“ uvedl pro Chrudimský deník Jaroslav Vávra, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti krajského úřadu.

Korespondence (redakčně upraveno)

1. (dopis čtenáře Romana Pražáka)

Vážená redakce,

obracím se na Vás , protože se mi zdá , že není něco úplně v pořádku . Do zaměstnání dojíždím autobusem společnosti VEOLIA TRANSPORT Východní Čechy a.s. ( tj . jediné autobusové spojení , jiná autobusová společnost v tomto čase bohužel nejezdí ) . V měsíci prosinec se stala pro mě nepochopitelná věc - cena pohonných hmot v našem státě klesá , není to jev , který trvá pouze několik dnů , týdnů , ale měsíců , tak bych spíše čekal , že cena jízdného půjde dolů , ale opak je pravdou . Trať , která je dlouhá 7 kilometrů jsem dříve platil 13 Kč a teď 22 Kč , což je zdražení o více než 69% . Tak jsem se spojil s touto společností , jestli nejde o omyl nebo o nějaké nedopatření , ale cena je prý v pořádku . Tak nevím co si mám myslet , jsem z toho stále v šoku , co si lze v dnešní době dovolit a vše je v pořádku.
Pokud dojíždí tři lidé tímto spojem lin . 620 360 sp
Z : Krouna , Oldříš odb.
Do : Hlinsko , ETA a zpět
tak dříve za jeden zaplatili 78 Kč a dnes 132 - to je zdražení denně o 54 Kč , za jeden měsíc cca 1 134 Kč. Nevím co mám s tímto problémem dělat , tak jsem dostal nápad , jestli by jste tento problém nezveřejnili , protože to samozřejmě neštve jenom mě . Ale nejsem z těch abych poroučel a říkal co kdo má dělat nebo psát . Proto pokud se vám zdá zdražení o víc než 69% v pořádku , tak se touto zprávou vůbec nezatěžujte a zapomeňte na to , protože jsou větší a závažnější problémy než je tento.

S pozdravem a přáním pevného zdraví,
Roman Pražák

2. (reakce ředitele společnosti Veolia Transport Východní Čechy Jindřicha Poláčka)

„S platností k 14.12.2008 (celostátní termín změn jízdních řádů) došlo k rozšíření Integrovaného Dopravního Systému Pardubického kraje na území bývalého okresu Chrudim.

Kde byl dosud používaný kilometrický tarif změněn na tarif zónový, tzn. cestující platí jízdenku podle počtu projetých tarifních zón. Z minulých zkušeností víme, že při začlenění nových oblastí do IDS se objevují některé problémy, které je nutno dále řešit.

Linka 620360 je zařazena do IDS. Spoje zajišťující obslužnost uvedených zastávek „Hlinsko,ETA“ a „Krouna, Oldříš, odb.“ projíždějí

zónami 349,344,341 – což je cena jízdného platbou v hotovosti 22,-Kč (20,-Kč platba ČK).

Uvedený integrovaný dopravní systém jsme netvořili my, jako dopravci a není bohužel v naší kompetenci tento požadavek řešit. V našich možnostech je pouze na tento a podobný problém upozornit organizátora integrovaného systému. Takže i kdyby na dané trase jel spoj jiné společnosti, která je zařazena do IDS Pardubického kraje, tak cena by byla stejná. Architektem tarifních zón a tvůrcem tarifu je Pardubický kraj, který v této záležitosti zastupuje vedoucí oddělení veřejné dopravy pan ing. Vávra, kterému podnět v kopii zasíláme. Prosím kontaktujte přímo ing. Vávru s žádostí o jeho stanovisko.

Věřím, že se ve spolupráci všech zainteresovaných nalezne řešení, které bude vyhovovat našim cestujícím.

S pozdravem,

Veolia Transport Východní Čechy a.s.
Ing. Jindřich Poláček
generální ředitel

3. (reakce vedoucího oddělení dopravní obslužnosti Krajského úřadu v Pardubicích Jaroslava Vávry)

Dobrý den,

Vámi zaslaný podnět cestujícího byl předán k řešení projektantovi Integrovaného dopravního systému Pardubického kraje. Projektant v současné době znovu prochází realizovaný návrh integrace okresu Chrudim a posuzuje správnost řešení.

Vámi uváděná dopravní situace patří k hraničním relacím a jako taková byla znova posuzována. V tomu případě jsme se s projektantem shodli na zařazení zastávky Krouna, Oldřiš, odb., jako zastávku hraniční, to znamená, že bude odbavována jako zastávka jak v zóně 394 tak v zóně 344. Tedy cena z této zastávky do zastávky Hlinsko, ETA bude stát 16,- Kč v hotovosti, 14,- Kč při placení elektronickou peněženkou z čipové karty a například při využití 30-ti denního časového kupónu v ceně 370,- Kč přijde jedna jízda při každodenním dojíždění do zaměstnání a zpět ( 20 dní po dvou jízdách) na 9,25 Kč.

Realizace této změny bude uskutečněna v nejbližším možném čase, nejpozději při změnách jízdních řádů v březnu letošního roku.

Děkujeme za pochopení.

Zdraví a příjemný dne přeje
Ing. Jaroslav Vávra
vedoucí oddělení dopravní obslužnosti
Krajský úřad Pardubického kraje
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice