Chci jim poděkovat alespoň prostřednictvím Chrudimského deníku. Velké poděkování patří jmenovitě: Lence Fialové, Martinovi Fialovi, Fandovi Fialovi (1. tým – odpolední směna – na snímku), Lence Klváčkové a Jakubovi Urválkovi (2. tým – dopolední směna).    Hana Soudková