„Přesnou částku tak není možné zveřejnit, ale bude to oproti předpokladům asi o 30 milionů korun víc. Tento výsledek nám umožní například zbudování parkoviště pod rekreačními lesy na Podhůře, kde lze nyní parkování označit za jedinou velkou hrůzu,“ konstatuje starosta.

Součástí parkoviště na Podhůře má být rovněž servisní stanoviště pro cyklisty. „Nebude na něm chybět voda pro ostříkání zabláceného bicyklu nebo hustilka pro dofouknutí duší a na místě bude i sada nejpotřebnějšího nářadí pro provedení základních servisních úkonů,“ pokračuje chrudimský starosta. Nové zpevněné parkoviště nabídne stání pro 28 osobních aut a pro dva autobusy. Na místě přibude také nový soubor informačních tabulí, ze kterých bude návštěvníkům zřejmé, že vstupují na území CHKO i Národního geoparku Železné hory.

KLUBOVNA VODÁKŮ půjde k zemi, roury horkovodu zatím zůstávají na povrchu.
Na zbourání loděnice vydělají Kačeři i řidiči

Starosta Petr Řezníček vyjádřil své přesvědčení, že se konečně objeví vhodný dotační titul, jehož půjde využít i k vybudování zamýšleného Návštěvnického a vzdělávacího centra Podhůra. Takové centrum by mělo turistům poskytnout zázemí na úrovni doby a popularizovat rovněž činnost Městských lesů Chrudim, Národního geoparku Železné hory i ochránců přírody z CHKO Železné hory.

POVOLENÍ NECHYBÍ
Stavební povolením pro parkoviště již město disponuje, ostatně radnici už nechybí ani stavební povolení na objekt zmíněného návštěvnického centra.

Náklady na stavbu celého komplexu jsou předběžně odhadovány na 30 milionů korun, avšak přednostním zbudováním kýženého parkoviště se uvedená suma poníží o 4,2 milionu korun. „Kdyby k tomu pak přišla dotace v rozsahu řekněme 10 milionů korun, tak věřím, že už bychom vše mohli dostavět,“ konstatoval závěrem chrudimský starosta Petr Řezníček.

STŘÍZLIVOST ZVÍTĚZILA
Podoba objektu vzdělávacího a návštěvnického centra Podhůra už je známa už pět let. Vzešla v roce 2013 z výsledků architektonické soutěže, ve které bylo předloženo 27 návrhů. Pomyslné zlato si tehdy odnesl dům architektů Lukáše Pavlíka a Tomáše Meda.

Vítězný objekt je podle autorů navržen jako „vodorovná vyhlídková terasa nepřesahující svou výškou panorama rekreačních lesů Podhůra, jež objektu vytvářejí impozantní rámec.“

Navržený dům charakterizuje střídmost až jednoduchost, čistota linií i znatelná pokora k okolnímu prostředí. Žádné štíty, věžičky či ornamenty tu návštěvník neuvidí. Zaujmout by ho naopak měla dominantní severní část domu s odvážně proskleným panoramatickým výhledem.

Zloděje zachytila kamera.
VIDEO: Zloděje ze "smíšenky" zachytila kamera