Hlavním inciátorem je město Chrudim, ale jeho partnery jsou i další obce mikroregionu.

„Na své náklady jsme vybudovali malou přírodní tělocvičnu nad Monakem, aktivně se zapojujeme i do plánované rekonstrukce Švýcárny, jež je teď ve fázi projektové dokumentace. Jsme rovněž inciátory vyhlídky Nevyhlídky na Chlumu,“ říká starosta Slatiňan Ivan Jeník.

Pohledský revír

Společnost Městské lesy chce i v letošním pořádat akce pro veřejnost, třeba jarní Otvírání studánek. „Koncem května zpřístupníme rozhlednu Bára, která území turisticky zatraktivní, to bude velká událost,“ slibuje ředitel Městských lesů Zdeněk Odvárka.

Město Chrudim je vlastníkem 452 ha lesa, které mu byly navráceny v r. 1992 v rámci restitucí. Tyto lesní porosty se staly majetkem města během uplynulých několika století.

Královskému věnnému městu Chrudim náležel tzv. Pohledský revír, položený cca 12 km jihozápadně od města. Kdy a jak se stal tento les majetkem města, není známo. Městský úřad v Chrudimi spravoval rovněž tzv. Špitální les, jmenovaný též Podhůří nebo revír Hůra Králové. Výnos z tohoto lesa plynul do špitálního fondu, z něhož byl udržován špitál u kostela sv. Kateřiny v Chrudimi. O založení špitálu není zpráv, avšak dle Patrocinia se tak mohlo stát během 14. století. (První zpráva je z roku 1454.)

Pod správou města

Po navrácení lesů bylo Zastupitelstvem města rozhodnuto, že si své lesy bude spravovat a obhospodařovat město. Za tímto účelem byla založena příspěvková organizace Správa městských lesů Chrudim, kterou od 1. 1. 2005 nahradila společnost Městské lesy Chrudim, s. r. o.

Společnost sídlí v Chrudimi na nové radnici na Resselově náměstí, provozní zázemí má v hájence v Pohledu.