Slavnostního otvírání studánky se zúčastnilo kolem stovky příznivců tradic a zdravého životního stylu. Zdeněk Odvárka, ředitel Městských lesů Chrudim,s.r.o., svým povídáním přiblížil dětem i dospělým dlouholetou tradici studánky a její očisty. Vyzdvihl také významnou roli vody v životě člověka. K dobré pohodě zazpíval sbor Klíček.

Další akci uspořádalo Zdravé město Chrudim už ve středu 30. května připravilo ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí v Pardubicích a Střední školou zdravotnickou a sociální „stánek zdraví“, do kterého mohli zavítat zájemci o zdravý životní styl.

Studenti Střední školy zdravotnické a sociální v Chrudimi ve spolupráci s VZP Chrudim prováděli bezplatné měření cholesterolu, glykémie a krevního tlaku. Touto službou se jim podařilo uspokojit na 80 zájemců.

I o poradnu o odvykání kouření, kterou zastřešovala Krajská hygienická stanice v Pardubicích, byl zájem. O problematiku odvykání se zajímali jak mladí, tak i starší občané. Kuřáci i nekuřáci si mohli nechat změřit přístrojem Smokerlyzer množství oxidu uhelnatého ve svých plících. Hodnoty naměřené u kuřáků jsou mnohonásobně vyšší než u nekuřáků a dle naměřené hodnoty bylo možno odhadnout i počet vykouřených cigaret za den. Nekuřák si místo toho mohl ověřit, zda byl v posledních hodinách pod vlivem pasivního kouření.

Stánek přitahoval pozornost antikuřáckými plakáty, množstvím edukačního materiálu a také kouřící panenkou Zuzankou. Zejména ta přitáhla pozornost malého chlapce, který se pak se smutným výrazem ve tváři svěřil, že u něj doma kouří úplně všichni.

Jeho maminka však odtáhla chlapce za ruku tak rychle, že si chlapec o rizicích z kouření již nestačil popovídat. Přestože u něj Smokerlyzer prokazatelně signalizoval vliv pasivního kouření.

V rámci poradenských služeb se mohli lidé seznámit se způsoby odvykání kouření a moderní léčbou závislosti na nikotinu a nechat si míru své závislosti otestovat.

K podpisu byla i petice pro zákaz kouření na všech pracovištích, zákaz kouření v přítomnosti osoby mladší 18 let a v přítomnosti osoby, která si nepřeje být kouřem poškozována. Petici podporuje Česká lékařská komora.