Při zasedání chrudimských zastupitelů v tomto týdnu vzbudila oživení v sále poznámka komunistického zastupitele Jaroslava Moučky. Ten při projednávání prodeje posledního krytu civilní obrany z majetku města na Palackého ulici naznačil, že radnice by se měla zajímat také o osud bývalého podnikového krytu v areálu Transporty.

Jaroslav Moučka uvedl, že ve zmíněném průmyslovém území se nacházejí i pozemky patřící městu a že tedy to, co je pod jejich povrchem, by městu nemělo být lhostejné. „Chci upozornit, že v minulosti tu byl vybudován poměrně rozsáhlý kryt civilní obrany v podzemí plochy před slévárnou. Nyní jde o léta již nevyužívaný prostor, dosud však plně vybavený ventilací, náhradními bateriemi a tak dále," řekl Jaroslav Moučka. „Vzhledem k aktuální mezinárodně politické situaci by možná stálo za úvahu, kdyby město opět vyvinulo některé aktivity na poli civilní obrany," navrhl zastupitel.

Následovala reakce chrudimského starosty Petra Řezníčka: „Já bych to snad ani nechtěl komentovat, nicméně to je, myslím, úkol, který by měla řešit Česká republika. Já si nechci hrát na Českou republiku a nechci z titulu samosprávy jako takové zavádět v Chrudimi oblast civilní obrany," odmítl starosta přednesený nápad. Po uvedené malé odbočce zastupitelé schválili původně předkládaný návrh na prodej krytu v prostorách bytového domu v Palackého ulici. Jelikož jde z pohledu města o nepotřebný majetek, vyžadující však pravidelnou údržbu, prodává město nájemníkům prostor za 20 tisíc korun. Tedy hluboko pod odhadní cenou.

Posledním bývalým krytem CO v majetku města zůstává neprodejný sklepní prostor pod budovou staré radnice.