Zastupitelé se nyní z mnoha praktických důvodů kloní spíše k myšlence na pořízení zbrusu nové haly, jejímž investorem by bylo samo město. Není to ale názor všech jeho volených reprezentantů a ani v samotné radniční koalici, která jinak stavbu nové haly podporuje, nepanuje úplná shoda nejen na tom, kde by nová budova měla stát, ale ani nad její navrhovanou podobou. Většinovou podporu má nyní nicméně myšlenka na umístění haly v oblasti městských sportovních areálů poblíž řeky Chrudimky.

U ZIMNÍHO STADIONU

Do větších podrobností zastupitelé celou záležitost probrali na pracovním semináři. A kde by měla nová sportovní hala stát? „Před zimním stadionem je parkoviště a nachází se tam také neuspořádaná skupina olší a dále je tam náhon, budova někdejšího Malibu a částečně i strojovna zimního stadionu. Stavba by se měla nacházet v takto vymezeném prostoru, v dotyku s budovou zimního stadionu," vysvětlil starosta Chrudimi Petr Řezníček.

Hala by svou čelní stranou pohledově navazovala na čelní stěnu blízkého plaveckého bazénu. Její rozměr by činil 40 x 20 metrů a v obou podlažích budovy by se našlo místo i pro tělocvičnu, gymnastické sály, sál pro úpolové sporty či stálý ring. Počítáno je též s ubytovacími možnostmi o kapacitě 40 lůžek a samozřejmě i s prostorem pro šatny, přípravu stravy a dalším technickým zázemím. Společná recepce by měla zároveň obsloužit jak návštěvníky haly, tak příchozí na zimní stadion. Město počítá rovněž s návazným silničním napojením objektu z ulice Dr. Milady Horákové.

Místostarostovi Romanu Málkovi se tento koncept nezamlouvá a na sociální síti jej dokonce nazval „prasárnou". Místostarosta volá po lepší využitelnosti nového objektu i třeba pro pořádání koncertů. „Je to zatím celé jen návrh a věřím, že místo této 'lepší tělocvičny' se postaví něco pořádného. Třeba u nádraží, kde bude i parkoviště pro 200 aut," řekl Málek.