Společnost Homa Holding, která hotel vlastní, Chrudimi nabízí, že na místě postaví dvoupodlažní parkoviště v rozsahu platného stavebního povolení a po jeho kolaudaci městu odprodá takový počet parkovacích stání, jenž nepotřebuje k zajištění služeb pro své hotelové hosty. „Konkrétně by město odkoupilo 43 míst z celkových 99, neboť my potřebujeme ke splnění předpisů 56 parkovacích stání,“ upřesnil jednatel společnosti Jiří Mařas. Ten doufá, že se sejde se zástupci radnice v nejbližších dvou týdnech.

Podle chrudimského starosty Františka Pilného by následně druhá smlouva řešila dělení výnosů z parkoviště. „Výnos by se dělil právě v tom poměru, jenž by odpovídal vlastnictví parkovacích stání,“ doplňuje František Pilný.

Podle starosty teď město řeší, zda vůbec může takovou smlouvu uzavřít, pokud má být vše v souladu se zněním zákona o obcích a zákona o zadávání veřejných zakázek. „To nyní prověřují dvě právní kanceláře, takže my počkáme na jejich stanovisko,“ pokračuje starosta. S nastíněným řešením podle něj nesouhlasí ani někteří městští zastupitelé. Ti navrhují, aby se Homa Holdingu vypověděla původní nedodržená smlouva a aby se parkoviště řešilo znovu, od čistého stolu. Postavení parkoviště by pak městu mohla nabídnout v podstatě jakákoliv další firma.

Nyní se zdá být jisté pouze to, že město nepřistoupí na variantu prostého povrchového parkoviště, se kterou přišel Homa Holding po dřívějším nákupu rozpracované investice. Takové řešení by totiž zabralo podstatně větší plochu, než je tomu dnes, a to na úkor okolních trávníků.

V nově nabídnutém modelu město zvažuje i možné rozšíření počtu parkovacích stání pod zemí. Potřeba parkování totiž stále roste. To však asi nepůjde, neboť pod přilehlou Husovou ulicí prochází terénem významná kanalizační stoka. Jde o tunel velké světlosti, zbudovaný čelní ražbou. Tedy podobnou technologií, jakou jsou raženy například tunely metra. V tomto podzemním díle z 80. let minulého století je nyní proud splašků unášen v korytě lemovaném dokonce oboustrannými chodníky.

Rozšířit podzemní stání ve směru ke kruhovému objezdu pravděpodobně také nepůjde, neboť zeminou tady prochází mnoho kabelů a trubek inženýrských sítí. Jejich přeložení by bylo velmi nákladné.