Na tomto místě jsme vás informovali o omezení provozu Lékařské služby první pomoci (LSPP). Nyní je ale všechno jinak: Ve spolupráci s městem Chrudim se Chrudimské nemocnici podařilo zajistit finanční prostředky pro plný provoz lékařské pohotovosti. Ta bude od 6. prosince opět plně k dispozici pacientům.

„Touto cestou bych chtěl velmi poděkovat panu stávajícímu starostovi Janu Čechlovskému a panu místostarostovi Petru Řezníčkovi za podporu LSPP v Chrudimi z finančních prostředků města,“ uvedl ředitel nemocnice Tomáš Vondráček, kterému jsme položili pár otázek týkajících se lékařské pohotovosti.

Pane řediteli, o omezení provozu jste rozhodli na základě momentálního stavu finančních prostředků určených pro tuto službu. Je hodně drahá?
Je to nákladově v přepočtu nákladů na jednoho ošetřeného pacienta, společně s Rychlou lékařskou pomocí a Rychlou zdravotnickou pomocí, nejdražší lékařská služba.

Omezení provozu pohotovosti pro dětské a dospělé pacienty bude trvat díky finanční dotaci města už jen dva dny. Ale přesto – jak se mají lidé nutně potřebující lékaře zachovat? Musejí vyhledat pohotovost v jiném městě?

Od 1.do 3. prosince navštíví LSPP v Hlinsku či Pardubicích, Chrudimská nemocnice je též v naléhavých případech ošetří.

Kolik lidí průměrně denně navštíví pohotovost v nemocnici?
Je to asi osm až deset klientů na dětské pohotovosti a osm na dospělé.

Byla dřív návštěvnost vyšší? Tedy v té době, kdy pacienti nehradili poplatky.
Myslím, že ne. Návštěvnost LSPP kolísá, méně je využita ordinace pro dospělé pacienty, zejména ve všední dny.
Po zkušenosti pro příští rok proto zvažujeme redukci dospělé ambulance LSPP pouze na víkendy a svátky, případně s posílením na období zvýšeného výskytu respiračních a dalších virových onemocnění.

Odráží se nižší návštěvnost v platbách od zdravotních pojišťoven?
Nižší návštěvnost vede jednoznačně k zvýšení vlastních nákladů na výkon LSPP, jelikož jsou provedená vyšetření též účtována zdravotním pojišťovnám v podobě provedených úkonu zdravotníků. Paradoxně vyšší návštěvnost LSPP zajišťuje ekonomickou udržitelnost rozsahu poskytovaných služeb. Je jasné, že pokud nebude služba vytížena, náklady lze účelněji vynaložit jinde.

Od pondělí se vše vrátí do normálních kolejí. Kdy tedy mohou pacienti přijít v případě zdravotních obtíží na pohotovost?
Od 6. prosince bude v pracovní dny ordinace pro děti a dospělé otevřena od 16 do 20 hodin, o víkendech a svátcích od osmi do 17 hodin.