Při stěžejním jednání mezi městem Hlinskem a Pardubickým krajem se podařilo Hlineckým prokázat, že je lékařská pohotovost potřebná a její případné zrušení by mělo negativní dopad pro pacienty. Chrudimská nemocnice je vzdálená třicet kilometrů, což je příliš daleko.

„Na základě vyhodnocení prvního pololetí se ukázala potřebnost této zdravotnické služby, a to i z hlediska ekonomického. Tedy to, co jsme tvrdili od samého počátku. Lékařská služba první pomoci je pro náš region zcela nezbytná a není nahraditelná ani záchrannou službou. Jakékoli jiné řešení by mělo za následek výrazné zhoršení kvality a dostupnosti zdravotní péče po naše občany,“ řekla starostka Hlinska Magda Křivanová.

Podle dohody tedy i nadále bude pohotovost v Hlinsku zachována, a to v rozsahu čtyř hodin ve všední dny a devíti hodin o víkendech a svátcích. Podmínkou Pardubického kraje pro fungování pohotovosti v tomto rozsahu je zachování padesátiprocentní spoluúčasti města Hlinska a obcí mikroregionu Hlinecka na provozních nákladech, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

„Pardubický kraj navíc přistoupil na naši žádost o znovuobnovení výjezdové pohotovosti, tedy možnosti sloužícího lékaře navštívit pacienta doma v případě, kdy to vyžaduje jeho zdravotní stav. To považuji za důležité především pro občany obcí mikroregionu Hlinecko, kteří neměli možnost si zajistit dopravu do Hlinska sami, nebo v případě akutního onemocnění malých dětí,“ zdůraznila Magda Křivanová.

Změny mají účinnost již od prvního července.